Vi hjälper dig att göra bra miljöval med hållbara och certifierade profilprodukter

VILL DITT FÖRETAG BIDRA TILL EN RÄTTVIS VÄRLD OCH REN NATUR?

I dag vill många företag ta sitt ansvar för vår miljö och den värld som vi lever i. Med ett sådant ansvarstagande skapar du konkurrensfördelar, inte bara med lojala kunder utan även möjligheter att attrahera nya kunder och ta nya marknadsandelar.

VILL DITT FÖRETAG BIDRA TILL EN RÄTTVIS VÄRLD OCH REN NATUR?


I dag vill många företag ta sitt ansvar för vår miljö och den värld som vi lever i. Med ett sådan ansvarstagande skapar du konkurrensfördelar, inte bara med lojala kunder utan även möjligheter att attrahera nya kunder och ta nya marknadsandelar.

Vi på Reklamvision vill ta vårt ansvar för framtiden. Inte bara genom vårt eget agerande utan även genom att hjälpa dig och ditt företag att ta ansvar för miljö, etik och moral i din kommunikation med profilprodukter.

Har ditt företag en tydlig miljöprofil/miljöpolicy så är produkter från vårt sortiment av Hållbar Profil perfekt lämpade som profilstärkare för att kommunicera ditt miljöengagemang.

Vi hjälper dig att ta fram rätt produkt, rätt information och rätt argument för att stärka din miljöprofil med certifierade produkter.


VARFÖR SKA DU VÄLJA MILJÖMÄRKT?


Miljömärkningar ska underlätta för oss kunder att göra val som belastar miljön så lite som möjligt. En certifierad produkt uppfyller den aktuella organisationens kriterier och har blivit oberoende kontrollerad.

VARFÖR FAIRTRADE-BOMULL?


Bomull kallas ibland för det vita guldet. Det är en inkomstkälla för ca 100 miljoner hushåll i fler än 70 olika länder. Men livet som bomullsodlare är inte alltid lätt. Konkurrensen på världsmarknaden är stenhård och priset på bomull har de senaste årtiondena sjunkit kraftigt. Det innebär stora svårigheter för bomullsodlare i utvecklingsländer som inte kan konkurrera med kraftigt subventionerad bomull från rikare länder som USA.

Fairtrade upprättar kriterier som garanterar odlaren ett minimipris som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Odlarna får också en extra premie som används till att utveckla lokalsamhället, t.ex. i en ny skola. Fairtrade ger trygghet för odlare som inte har så stora marginaler att leva på. Varje gång du väljer produkter av Fairtrade-certifierad bomull bidrar du till att dessa odlare kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Produktkategorier

Fairtrade
Svanenmärkt
GOTS
Oeko-Tex

Miljöinfo

Produktion och transporter har stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt att samtliga av våra leverantörer eftersträvar ett nära samarbete med sina leverantörer vad gäller miljöhänsyn och kräver att de följer de kemikalierestriktioner som Sveriges Textilimportörers kemikalieguide ger ut samt gällande regler inom EU Leverantörerna ska vidare se till att deras underleverantörer anstränger sig för att minska förbrukningen av jungfruligt råmaterial, utsläpp av "icke naturligt" material, avfall, luftutsläpp, energiförbrukning och förbrukning av färskvatten. För oss är det också viktigt att våra leverantörer jobbar med att reducera vatten, elektricitet och pappersförbrukning samt att miljöfarligt avfall tas till vara på bästa möjliga sätt.

Social uppförandekod
Att producera i utvecklingsländer ger nödvändiga arbetstillfällen samtidigt som bra arbetsförhållanden är mycket viktigt. Viktiga punkter att bevaka och uppfylla är kraven på icke-diskriminering, förbud mot barnarbete, löner och arbetstider, arbetsförhållanden och frihet att organisera sig fackligt.

Våra leverantörer har genom sin lokala närvaro bra kontroll på produktionen men även om baskravet på en leverantör är total insyn och transparens, är det väldigt svårt att uppnå 100% eftersom det finns så många olika led i produktionskedjan. Det finns dock strikta regler för leverantörer vad gäller sk. sub-contracting.

Hur vet din mottagare att de fått en miljövänlig produkt?
Ibland framgår det inte tydligt av produkten att den är ett miljöval. Om det inte är finns några certifierade märken som visar att det är men miljöprodukt kan det var svårt att veta att det är en miljövänlig produkt man fått. Det syns inte alltid så tydligt att de t ex är tillverkad av organiska, ekologiska material.

Vi skickar därför om ni önskar med en lite skrift/produktblad tillsammans med produkten som förklarar att detta är en miljöprodukt och på vilket sätt. T ex om ni väljer att ge er kunder ett badlakan tillverkat av bambu tryckt med ett miljötryck lägger vi med önskad miljöinformation.Miljöpolicy

Vi har ett gemensamt ansvar för vår miljö. För vårt företag är det viktigt att bedriva ett målmedvetet och seriöst miljöarbete i syfte att uppfylla våra kunders, medarbetares och övriga intressenters förväntningar som en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.

Genom ständiga förbättringar och med kunnig och motiverad personal skall vi vara en god förebild för hur man kan arbeta med miljöfrågor i branschen. Detta innebär att


 • Miljöarbetet skall vara av förebyggande karaktär och integreras i alla delar av vår verksamhet.

 • Vi skall bidra till en ekologisk hållbar utveckling genom en god hushållning med våra resurser, minska användningen av icke förnyelsebara resurser och minimera mängden osorterat avfall

 • Vi skall så långt det är möjligt minska miljöpåverkan från de produkter vi säljer samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.

 • Vi skall förmedla råd och kunskap till våra kunder och distributörer så att de på ett riktigt och säkert sätt kan använda, transportera, lagra och sluthantera våra produkter.

 • Genom ständig dialog med våra leverantörer skall vi se till att de i samverkan med oss bidrar till att förverkliga vår miljöpolicy.

 • Vi skall uppfylla och om möjligt överträffa tillämplig lagstiftning och externa miljökrav.

 • Vi ska följa gällande lagar och uppfylla de miljökrav som ställs på oss av våra kunder.

 • Vi skall planera inköp, leveranser samt tjänsteresor så att miljöpåverkan från transporter minimeras.

 • Vi ska minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.

 • Vi ska prioritera samarbete med miljömedvetna leverantörer och entreprenörer som behandlar miljöfrågor i enlighet med våra behov.

 • Varje år görs en intern uppföljning av företagets miljöpolicy för att säkerställa att arbetet fortlöper enligt fastställd plan.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna med dina frågor.


Adress

Reklamvision Kajström & Rennemark AB
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

Org.nr.

5561189332