Om oss

Vi har många års erfarenhet av produktmedia, företagsprofilering, presentreklam, profilprodukter, giveaways och reklamprodukter. Sedan starten 1995 har vi kontinuerlig arbetat för att vara ett av de främsta bolagen i branschen med nytänkande, framåtanda och kunderna i fokus.
Vi har många års erfarenhet av företagsprofilering, presentreklam, profilprodukter, giveaways och reklamprodukter. Sedan starten 1995 har vi kontinuerlig arbetat för att vara ett av de främsta bolagen i branschen med nytänkande, framåtanda och kunderna i fokus.

Vi sätter stort värde på att hålla en hög servicenivå med personlig service och nära samarbete med dig som kund.

Vi erbjuder ett av Sveriges största sortiment av profil och promotionprodukter, bred kompetens och kreativitet med unika produktlösningar och med specialkompetens inom våra tre affärsområden, Promotion, Concept, Pharmaline och Green Choice.

Vi ska se till att stärka våra kunders varumärken genom att göra produkten unik i färg, form, märkning eller förpackning så att den kommunicerar budskapet eller varumärket på bästa möjliga sätt. Därigenom fyller profilprodukten sin funktion och sitt syfte på en kostnadseffektiv marknadsföring och product media.

Vår vision är att vara branschens mest pålitliga och kreativa samarbetspartner.

Våra kunder är stora och små företag eller organisationer och finns representerade i många olika branscher och länder.

Vi jobbar med ett kontaktnät av leverantörer runt om i världen med en stor bredd av produkter och kan därför tillgodose alla behov för marknadsaktiviteterna på bästa sätt.

Välkommen till vår värld av möjligheter!

Våra affärsområden

Promotion

Vi ser till att stärka upp ditt varumärke och förmedla ditt budskap. Tillsammans gör vi din produkt speciell, och visar att dina kunder, medarbetare och samarbetspartners är viktiga för dig och ditt företag! Läs mer >>

Concept

Helhetslösning för er profil Concept arbetar långsiktigt för att du, på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt, ska få bästa möjliga lösning och effekt på ditt företags profilprodukter och varumärkesexponering. Läs mer >>

Pharmaline

Välkommen till Pharmaline nu. Här har vi samlat produktidéer användbara i det dagliga arbetet i mötet mellan människor i vården. Läs mer >>

Hållbar profil

Vill ditt företag bidra till en rättvis värld och ren natur?
Läs mer >>

Vi kan produktmedia

Alla sorters produkter som har märkts med en logotyp är produktmedia. Syftet är att kommunicera ett specifikt varumärke. Läs mer >>


Hållbarhet

Produktion och transporter har stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt att samtliga av våra leverantörer eftersträvar ett nära samarbete med sina leverantörer vad gäller miljöhänsyn och kräver att de följer de kemikalierestriktioner som Sveriges Textilimportörers kemikalieguide ger ut samt gällande regler inom EU Leverantörerna ska vidare se till att deras underleverantörer anstränger sig för att minska förbrukningen av jungfruligt råmaterial, utsläpp av "icke naturligt" material, avfall, luftutsläpp, energiförbrukning och förbrukning av färskvatten. För oss är det också viktigt att våra leverantörer jobbar med att reducera vatten, elektricitet och pappersförbrukning samt att miljöfarligt avfall tas till vara på bästa möjliga sätt.

Social uppförandekod
Att producera i utvecklingsländer ger nödvändiga arbetstillfällen samtidigt som bra arbetsförhållanden är mycket viktigt. Viktiga punkter att bevaka och uppfylla är kraven på icke-diskriminering, förbud mot barnarbete, löner och arbetstider, arbetsförhållanden och frihet att organisera sig fackligt.

Våra leverantörer har genom sin lokala närvaro bra kontroll på produktionen men även om baskravet på en leverantör är total insyn och transparens, är det väldigt svårt att uppnå 100% eftersom det finns så många olika led i produktionskedjan. Det finns dock strikta regler för leverantörer vad gäller sk. sub-contracting.

Hur vet din mottagare att de fått en miljövänlig produkt?
Ibland framgår det inte tydligt av produkten att den är ett miljöval. Om det inte är finns några certifierade märken som visar att det är men miljöprodukt kan det var svårt att veta att det är en miljövänlig produkt man fått. Det syns inte alltid så tydligt att de t ex är tillverkad av organiska, ekologiska material.

Vi skickar därför om ni önskar med en lite skrift/produktblad tillsammans med produkten som förklarar att detta är en miljöprodukt och på vilket sätt. T ex om ni väljer att ge er kunder ett badlakan tillverkat av bambu tryckt med ett miljötryck lägger vi med önskad miljöinformation.

Miljömärkning

Svanen
Fairtrade
Ökotex

GDPR

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018, så informerar vi här om de personuppgifter vi lagrar för att kunna upprätthålla en väl fungerande affärsrelation med dig.

Reklamvision respekterar din integritet och hanterar alla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Vad för uppgifter?
För att kunna bedriva och bibehålla fungerande affärsrelation med dig, så lagrar vi vissa personuppgifter om dig. Såsom ditt namn, företag, e-postadress och i vissa fall även telefonnummer och adress till arbete eller extern leveransadress. Denna personliga data kan användas för att identifiera dig.
Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt:
Ni har tillhandahållit den frivilligt när ni blivit kund hos oss, valt att prenumerera på våra nyhetsbrev, kommunicerat med oss via e-post eller fysiskt på mässor eller andra evenemang. Vi kan också ha samlat in dina uppgifter på andra sätt, t.ex. via dina kollegor eller via din arbetsgivares hemsida etc. De gånger vi själva samlat in uppgifter om dig, har vi bedömt att du med din yrkesroll med stor sannolikhet skulle kunna vara intresserad av de tjänster och produkter som vi erbjuder.

Hur använder vi dina uppgifter?
För att skicka, material kring beställningar och förfrågningar, nyhetsbrev och annan information om oss, våra tjänster och produkter. Behålla historik av tidigare förfrågningar och lagda order. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Skäl för lagring av personuppgifter.
Vid behandling av personuppgifter för ändamål enl. ovan använder vi oss av våra legitima intressen vad gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera vad vi ser som viktig och intressant information om våra tjänster och produkter.

Lagring.
Vi har väl fungerande rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade mot obehöriga personers tillgång. Dina personuppgifter lagras för ändamål enligt ovan så länge du fortsätter vara kund, eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss (baserat på din yrkesroll). Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så raderas dina personuppgifter från våra register. Du har också rätt att veta vilka uppgifter om dig som person vi lagrar, få dessa korrigerade samt även begära en kopia på detta.

Du kan alltid tacka nej till vidare kommunikation som vi skickar dig genom att avregistrera dig i länken nedan. Du är alltid välkommen att kontakta oss på mail@reklamvision.se om du har frågor eller önskar mer information.


Miljöpolicy

Vi har ett gemensamt ansvar för vår miljö. För vårt företag är det viktigt att bedriva ett målmedvetet och seriöst miljöarbete i syfte att uppfylla våra kunders, medarbetares och övriga intressenters förväntningar som en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.Genom ständiga förbättringar och med kunnig och motiverad personal skall vi vara en god förebild för hur man kan arbeta med miljöfrågor i branschen. Detta innebär att

 • Miljöarbetet skall vara av förebyggande karaktär och integreras i alla delar av vår verksamhet.

 • Vi skall bidra till en ekologisk hållbar utveckling genom en god hushållning med våra resurser, minska användningen av icke förnyelsebara resurser och minimera mängden osorterat avfall

 • Vi skall så långt det är möjligt minska miljöpåverkan från de produkter vi säljer samt vara lyhörd för förändringar i omvärlden.

 • Vi skall förmedla råd och kunskap till våra kunder och distributörer så att de på ett riktigt och säkert sätt kan använda, transportera, lagra och sluthantera våra produkter.

 • Genom ständig dialog med våra leverantörer skall vi se till att de i samverkan med oss bidrar till att förverkliga vår miljöpolicy.

 • Vi skall uppfylla och om möjligt överträffa tillämplig lagstiftning och externa miljökrav.

 • Vi ska följa gällande lagar och uppfylla de miljökrav som ställs på oss av våra kunder.

 • Vi skall planera inköp, leveranser samt tjänsteresor så att miljöpåverkan från transporter minimeras.

 • Vi ska minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.

 • Vi ska prioritera samarbete med miljömedvetna leverantörer och entreprenörer som behandlar miljöfrågor i enlighet med våra behov.

 • Varje år görs en intern uppföljning av företagets miljöpolicy för att säkerställa att arbetet fortlöper enligt fastställd plan.


Kvalitetspolicy

För vårt företag är det viktigt att bedriva ett målmedvetet och seriöst kvalitetsarbete i syfte att uppfylla våra kunders, medarbetares och övriga intressenters förväntningar som en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.

Genom ständiga förbättringar och med kunnig och motiverad personal skall vi vara en god förebild för hur man kan arbeta med kvalitetsfrågor i branschen.

Detta innebär att:

 • Kvalitetsarbetet skall vara av förebyggande karaktär och integreras i alla delar av vår verksamhet.

 • Vi skall bidra till en positiv utveckling hos vår personal där produktkunskap, flexibilitet, seriositet, service och leveranssäkerhet är det viktigaste. Detta arbete ska fortgå löpande med intern och extern hjälp och hos våra leverantörer och kunder genom en fortlöpande information och utbildning i företagets och leverantörers kvalitetsarbete.

 • Vi skall så långt det är möjligt sträva efter bästa kvalitet på de produkter vi säljer.

 • Vi skall genom kontinuerlig bevakning och uppföljning av produktleveranser se till att sagda leveranstider alltid uppfylls, samt att kunden är nöjd med den beställda varan och utförandet.

 • Vi skall alltid se till att en eventuell reklamation utföres omgående genom en första kontroll av den levererade varan av vår reklamationsansvarige som sedan slutför ärendet i samråd med de olika inblandade parterna till dess att kunden är nöjd.

 • Vi skall förmedla råd och kunskap till våra kunder och distributörer så att de på ett riktigt och säkert sätt kan använda, transportera, lagra och sluthantera våra produkter.

 • Genom ständig dialog med våra leverantörer skall vi se till att de i samverkan med oss kan bidra till att förverkliga vår kvalitetspolicy.

 • Vi skall uppfylla och om möjligt överträffa tillämplig lagstiftning och externa kvalitetskrav. Varje år görs en intern uppföljning av företagets kvalitetspolicy för att säkerställa att arbetet fortlöper enligt fastställd plan.

Fråga oss

Kontakta oss gärna med dina frågor.


Adress

Reklamvision AB
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

Org.nr.

5561189332

Hitta till oss