Kvinnohälsa

Inom området kvinnohälsa hjälper vi er att ta fram allt från undervisningsmaterial till planscher och anatomiska modeller med eller utan inslag av olika sjukdomstillstånd. Vi gör även helt kundspecifika produkter. Återkom med frågor.

17 produkter

IUD Practice model

IUD Practice model

En produkt som är användbar för att visa införandet av en spiral. Går att tillverk...


Olika dummys på spiraler

Olika dummys på spiraler

Vi kan ta fram dummys på olika spiraler i förevisningssyfte, i detta fall inom Gyn...


Graviditetssnurra

Graviditetssnurra

Graviditetssnurra, perfekt att alltid ha i fickan.

Graviditetssnurra

Graviditetssnurra

Mätsnurra för kalkylation av graviditet.

P-pillerkartor

P-pillerkartor

Kopior på riktiga p-pillerkartor i 3D för förevisning vid t.ex ungdomsmottagningar...

Uterusmodell med sjukdomar

Uterusmodell med sjukdomar

En uterusmodell med olika stadier av sjukdomar och problem. Går att få med logo p...

Bröstmodell med knölar för palpation

Bröstmodell med knölar för palpation

Detta är en mjuk bröstmodell för palpation av knölar i olika stadier. Ett kort med...

Pelvis kvinnligt

Pelvis kvinnligt

Anatomisk modell av kvinnligt pelvis, delbart och rikt detaljerat.

Infertilitet

Infertilitet

En standardaffisch i 3D, om Infertilitet. Den går att översätta och ändra layout p...

Livmodermodell med olika medicinska komplikationer

Livmodermodell med olika medicinska komplikationer

En anatomisk moodell av en livmoder där olika medicinska problem är visade. Det me...


Anatomisk gynmodel

Anatomisk gynmodel

En idé på anatomisk model inom Gynekologi. Fråga oss kring andra modeller ino...


Anatomisk model för P-ring NuvaRing

Anatomisk model för P-ring NuvaRing

En model för att visa införandet och hur en Nuvaring fäster i vagina. Fråga o...

Bröstmodell med sjukdomar

Bröstmodell med sjukdomar

Modell av bröst i genomskärning med olika stadier av bröstrelaterade sjukdomar. Åt...

3D uterus model with base for insert tool

3D uterus model with base for insert tool

Uterusmodell som används t.ex. vid förevisning av insättande av gynspiral (IUD).

Urinblåsa kvinnlig

Urinblåsa kvinnlig

Modell av kvinnlig urinblåsa, går att trycka en logo på basen.

Graviditetsriskkalkylator

Graviditetsriskkalkylator

Graviditetsriskkalkylator som även går att använda som vanlig miniräknare.

Dummy av en NuvaRing

Dummy av en NuvaRing

Ett exempel på hur man kan ta fram en dummy i försvisningssyfte inom ett visst ter...