Kvinnohälsa

Inom området kvinnohälsa hjälper vi er att ta fram allt från undervisningsmaterial till planscher och anatomiska modeller med eller utan inslag av olika sjukdomstillstånd. Vi gör även helt kundspecifika produkter. Återkom med frågor.

15 produkter

IUD Practice model

IUD Practice model

En produkt som är användbar för att visa införandet av en spiral. Går att tillverk...

Olika dummys på spiraler (IUD)

Olika dummys på spiraler (IUD)

Vi kan ta fram dummys på olika spiraler i förevisningssyfte, i detta fall inom Gyn...

Graviditetssnurror / Pregnancy risc wheel

Graviditetssnurror / Pregnancy risc wheel

Mätsnurror för kalkylation av graviditet.   Pregnancy risc wheel in different layo...

P-pillerkartor

P-pillerkartor

Kopior på riktiga p-pillerkartor i 3D för förevisning vid t.ex ungdomsmottagningar...

Uterusmodell med sjukdomar

Uterusmodell med sjukdomar

En uterusmodell med olika stadier av sjukdomar och problem. Går att få med logo p...

Bröstmodell med knölar för palpation

Bröstmodell med knölar för palpation

Detta är en mjuk bröstmodell för palpation av knölar i olika stadier. Ett kort med...

Livmodermodell med olika medicinska komplikationer

Livmodermodell med olika medicinska komplikationer

En anatomisk modell av en livmoder där olika medicinska problem är visade. Det med...

Pelvis kvinnligt

Pelvis kvinnligt

Anatomisk modell av kvinnligt pelvis, delbart och rikt detaljerat.

Anatomisk gynmodel

Anatomisk gynmodel

En idé på anatomisk model inom Gynekologi. Fråga oss kring andra modeller inom jus...

Bröstmodell med sjukdomar

Bröstmodell med sjukdomar

Modell av bröst i genomskärning med olika stadier av bröstrelaterade sjukdomar. Åt...

3D uterus model with base for insert tool

3D uterus model with base for insert tool

Uterusmodell som används t.ex. vid förevisning av insättande av gynspiral (IUD). U...

Urinblåsa kvinnlig

Urinblåsa kvinnlig

Modell av kvinnlig urinblåsa, går att trycka en logo på basen.

Anatomisk model för P-ring NuvaRing  / Anatomical model for NuvaRing

Anatomisk model för P-ring NuvaRing / Anatomical model for NuvaRing

En model för att visa införandet och hur en Nuvaring fäster i vagina. Fråga oss hu...

Graviditetsriskkalkylator /  Pregnancy Risk Calculator

Graviditetsriskkalkylator / Pregnancy Risk Calculator

Graviditetsriskkalkylator som även går att använda som vanlig miniräknare. Pregnan...

Dummy av en NuvaRing

Dummy av en NuvaRing

Ett exempel på hur man kan ta fram en dummy i förevisningssyfte inom ett visst ter...