Visslande inhalator för övningsbruk, diskusmodell. / whisteling demo inhaler

En inhalationsmodell som visslar när patienten inhalerar på rätt sätt. Användbar i mötet doktor/patient eller sköterska/patient då patient fått denna typ av läkemedel utskrivet och behöver lära sig inhalera.
Fråga oss på liknande användbara produkter.

An inhalation model that whistles when the patient inhales properly. Useful in meeting doctor / patient or nurse / patient when patient has received this type of drug and needs to learn to inhale.
Ask us about similar useful products.


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se