Visslande inhalator för övningsbruk. / whisteling demo inhaler

En inhalationsmodell som visslar när patienten inhalerar på rätt sätt. Användbar i mötet doktor/patient eller sköterska/patient då patient fått denna typ av läkemedel utskrivet och behöver lära sig inhalera. Vi kan ta fram visslande dummisar på i stort sett vilken inhalatormodell som helst, fråga oss.
Fråga oss även på andra liknande användbara produkter.

An inhalation model that whistles when the patient inhales properly. Useful in meeting doctor / patient or nurse / patient when patient has received this type of drug and needs to learn to inhale.
Ask us about similar useful products.


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se