Miniatyr av lumbarspine anatomisk modell / Miniature of lumbar spine anatomical model

Modell av nedre ryggradsdelen. Bra att förevisa för patient eller i utbildningssyfte.
Model of lower spine. Good to show for patient or for educational purposes.


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se