Wyteboardböcker med penna och sudd / Wyteboard books with pen and eraser for medical use

En mycket användbar produkt som går att få i olika storlekar passande för era ändamål, innehållande anatomiska bilder inom ert terapiområde. Väldigt bra att använda i mötet doktor/ patient eller sköterska/patient genom att man kan visa en anatomisk bild och samtidigt rita och förklara på bilden och sedan sudda ut det man ritat. Wyteboardpenna ingår.
Fråga oss om råd eller tips.

A very useful product that can be obtained in various sizes suitable for your purposes, containing anatomical images within your therapy area. Very good to use in meeting doctor / patient or nurse / patient by being able to show an anatomical image and at the same time drawing and explaining in the picture and then blurring what you have drawn. Wyteboard pen is include


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se