Disorders in gynecology disk

Medicinska informationsfoldrar med informationshjul (snurror) finns som standard inom flera terapiområden samt går att göra kundspecifikt.
Fråga oss.

Medical information leaflets with information wheels (stars) are available as standard within several therapy areas and can be customized. Ask us.


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se