Medical Atlas

Vi har tillgång till olika standard av Medicinska Atlas. Dessa går även att kundanpassa vad gäller språk, bilder layout m.m.
Fråga oss!

We have access to different standards of the Medical Atlas. These can also be customized in terms of language, image layout etc.
Ask us!


Fråga oss om produkten

Observera att vi endast säljer till företag och organisationer.

st

   08-34 08 44
   mail@reklamvision.se