Vi kan produktmedia

Vad är produktmedia?


Alla sorters produkter som har märkts med en logotyp, slogan eller ett företags budskap är produktmedia. Syftet är att kommunicera ett specifikt varumärke, organisation eller företag.

I dagens samhälle där reklamen är mer och mer digitaliserad blir det allt viktigare och effektivt att synas i den verkliga världen och inte bara i den virituella. När det mesta vi möts av idag är abstrakt och digitalt kan det var kul att som företag kommunicera och marknadsföra sig med fysiska produkter.

Ordet produktmedia är ett relativt nytt begrepp och är egentligen bara en synonym till begreppen profilprodukter, promotionprodukter, profilkläder, presentreklam, profilreklam, reklamartiklar, giveaways, företagsprofilering, merchandise, promotionprodukter, företagspresenter och företagsgåvor.

Syftet är att ta fram en produkt som användaren och mottagaren uppskattar och har användning av. På så sätt kommer din produkt att leva vidare och exponeras under en lång tid.

Dela upp och förenkla.


Det breda begreppet produktmedia kan förenklat delas in i olika segment.

Inom segmentet profilreklam, profilkläder, profilreklam och företagsprofilering syftar produkterna till att profilera företaget som använder dem. Dessa produkter är av karaktären mer praktiska och ett arbetsredskap mer än en gåva. Exempel på produkter inom detta segment är montermaterial för mässor, arbetskläder, pennor, mappar, usb-minnen som används i arbetet.

Vidare finns ett segment som är presentreklam, reklamgåvor, giveaways och företagspresenter och syftar till som en gåva för mottagaren. Om dessa gåvor märks med företagets logotyp görs det ofta diskret och genomtänkt för att inte ta uppmärksamheten från själva gåvan. I vissa fall avstår man helt ifrån att märka produkten utan märker förpackning eller bipackar någon slags hälsning istället.

Självklart är gränsen mellan dessa segment inte alltid så tydlig. Samma produkt kan användas inom flera områden. Exempelvis fungerar ett USB-minne som en profilprodukt och används som ett redskap i arbetet, men även en företagspresent om den används för att lagra privata bilder och filer.

Ett tredje segment är merchandise, produkter som är logomärkta och som säljs till slutkonsumenten. Det kan vara tröjor och supportprodukter som säljs på konserter och idrottsevenemang, eller produkter som är gjorda för kända varumärken. Logomärkningen blir i detta fall som ett mervärde för kunden och köper produkten för att varumärket är så attraktivt. Detta kan man se som toppen av produktmedia, när företaget kan ta betalt för att sprida och exponera sitt varumärke.

Vad produktmedia kan göra för ditt företag:


  • Ökar intresset för ditt varumärke
  • Vänder sig direkt till din målgrupp
  • Stärker värdet för varumärket
  • Stärker relationerna till ditt företag
  • Stärker sammanhållningen inom företaget
  • Längre hållbarhetstid än "vanlig" marknadsföringKontakta oss

Kontakta oss gärna med dina frågor.


Adress

Reklamvision AB
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm

Org.nr.

5561189332